Finance Committee


 1. V. Rev. Fr. Joseph Mundakathil        

 2. Malpan V. Rev. Fr. Mathew Vellanickal

 3. V. Rev. Fr. James Palackal  

 4. V. Rev. Fr. Mani Puthiyidam

 5. V. Rev. Fr. Tom Puthenkalam           

 6. V. Rev. Fr. Philip Thayil         

 7. V. Rev. Fr. Mathew Padinjarekuttu   

 8. Mr. P.K. Varghese

 9. Mr. Scaria Mathew     

 10. Mr. Samson M. Valiyaparampil          

 11. Mr. V.V. GeorgekuttyCopyright Archdiocese of Changanacherry l All Rights Reserved