COLLEGE OF ARCHEPARCHIAL CONSULTORS

SL.NO FULL NAME
1 Bishop Mar Thomas Tharayil
2 V. Rev. Fr. Joseph Mundakathil
3 V. Rev. Fr. Mani Puthiyidam
4 V. Rev. Fr Thomas Padiyath
5 V. Rev. Fr. Philip Thayil
6 V. Rev. Fr Isaac Alencherry
7 V. Rev. Fr Jacob Varikattu
8 V. Rev. Fr. Mathew Changankary
9 V. Rev. Fr Joseph Vaniyapurackal
10 V. Rev. Fr Thomas Mangalathu