നോമ്പുകാലം: മാനസാന്തരത്തിനും അനുരഞ്ജനത്തിനും

Friday 08 March 2019

പ്രിയ ബഹു. വൈദികരേ, സമര്‍പ്പിതരേ, സഹോദരീസഹോദരന്മാരേ,

1. ഇത് നമുക്ക് നോമ്പുകാലമാണല്ലോ. സഭയില്‍ ആചരിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ നോമ്പുകളില്‍ ഏറ്റവും ദീര്‍ഘവും തീവ്രവുമാണ് ഉയിര്‍പ്പു തിരുനാളിനൊരുക്കമായിട്ടുള്ള വലിയ നോമ്പ്. നോമ്പാചരണത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങള്‍ മാനസാന്തരവും അനുരജ്ഞനവുമാണ്. ദൈവഹിതത്തിനു വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് ദൈവത്തില്‍നിന്നകന്ന് നാശത്തിന്റെ വഴിയില്‍ അകപ്പെട്ട മനുഷ്യകുലത്തെ വീണ്ടïും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനപ്പെടുത്തി രക്ഷിക്കാനാണ് ദൈവപുത്രനായ മിശിഹാ രക്ഷകനായി അവതരിച്ചത്. 'മാനസാന്തരപ്പെടുവിന്‍, സ്വര്‍ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു (മത്താ. 4:17); 'ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുവിന്‍' (മര്‍ക്കോ.1:15); 'ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാന്‍ അവന്‍ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു (യോഹ. 4:18); 'ഞാന്‍ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കേïണ്ടണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടïിയാണ് ഞാന്‍ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്' (യോഹ. 4:43); ഇപ്രകാരം ഉദ്‌ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടïാണ് ഈശോ തന്റെ രക്ഷാകരദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്.

2. ഈശോ നല്‍കിയത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനവും സന്ദേശവുമാണത്. അതായത്, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക്, ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവാനുള്ള ക്ഷണം. അതാണ് മാനസാന്തരം. ദൈവസ്‌നേഹത്തെ തിരസ്‌കരിച്ച് ധൂര്‍ത്തപുത്രനെപ്പോലെ ദൈവകുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ച് നാശഗര്‍ത്തത്തില്‍പ്പെട്ട മനുഷ്യമക്കളെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള ദൈവപിതാവിന്റെ സ്‌നേഹവും കരുണയും നിറഞ്ഞ ക്ഷണമാണ് ഈശോ അറിയിച്ചത്.

3. സ്‌നേഹം തന്നെയായ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍നിന്നകന്നു മനുഷ്യന്‍ സ്‌നേഹത്തിന്റെ വിരുദ്ധശക്തിയായ സാത്താന്റെ പിടിയിലമരുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും തകര്‍ന്നു. പൈശാചികതിന്മകളാകുന്ന വിദ്വേഷവും പകയും പ്രതികാരചിന്തയും നുണയും ഏഷണിയും ഭിന്നതയും കലഹവും കൊലപാതകവും അഹന്തയും ജഡികാസക്തിയും മദ്യപാനവും ദ്രവ്യാഗ്രഹവുമെല്ലാം മനുഷ്യജീവിതത്തെ താറുമാറാക്കി. സന്തോഷവും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിരാശയ്ക്കടിമപ്പെട്ട മനുഷ്യന്‍ വ്യര്‍ത്ഥസന്തോഷങ്ങളിലും ലോകസുഖങ്ങളിലും ആശ്രയം തേടി. ഈ നാരകീയാവസ്ഥയില്‍നിന്ന,് സാത്താന്റെ പിടിയില്‍നിന്ന് മനുഷ്യകുലത്തെ മോചിപ്പിച്ച ദൈവപുത്രനായ മിശിഹായാണ് നമുക്കു  സുവിശേഷം. 'പുത്രനില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവനു നിത്യജീവന്‍ ലഭിക്കുന്നു' (യോഹ. 3:36).

4. സ്‌നേഹം തന്നെയായ ത്രിയേകദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ദൈവരാജ്യം. ഈ കൂട്ടായ്മയില്‍ പങ്കുചേരാനുള്ള ക്ഷണമാണ് ഈശോയുടേത്. അതിലേക്കുള്ള വാതിലും ഈശോ തന്നെയാണ്. ''ഞാനാണ് വാതില്‍, എന്നിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവന്‍ രക്ഷ പ്രാപിക്കും'' (യോഹ. 10:9). ''വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ്. എന്നിലൂടെയല്ലാതെ  ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു വരുന്നില്ല'' (യോഹ. 14:6). ഈശോയോടുള്ള സ്‌നേഹബന്ധമാണ് പിതാവായ ദൈവത്തോടു ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം. അതിന് ഈശോയുടെ വചനം പാലിക്കണം. ''ഈശോ പ്രതിവചിച്ചു: എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവന്‍ എന്റെ വചനം പാലിക്കും. അപ്പോള്‍ എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്‌നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങള്‍ അവന്റെ അടുത്തുവന്ന് അവനില്‍ വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും'' (യോഹ. 14:23).

5. ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കാനുള്ള കല്‍പ്പനയോടാപ്പം ഈശോനല്‍കിയ കല്‍പ്പനയാണ് പരസ്പരം സ്‌നേഹിക്കുക എന്നതും.''ഇതാണ് എന്റെ കല്‍പ്പന: ഞാന്‍ നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുംപരസ്പരം സ്‌നേഹിക്കണം'' (യോഹ. 15:12). ''ഞാന്‍ പുതിയൊരു കല്‍പ്പന നിങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുന്നു. നിങ്ങള്‍ പരസ്പരം സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍. ഞാന്‍ നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍. നിങ്ങള്‍ക്കു പരസ്പരം സ്‌നേഹമുണ്ടെïങ്കില്‍നിങ്ങള്‍ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അതുമൂലം എല്ലാവരും അറിയും'' (യോഹ. 13:34-35).

6. ചുരുക്കത്തില്‍, ദൈവത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടുമുള്ള സ്‌നേഹബന്ധത്തില്‍ ഉïണ്ടായ മുറിവും വിടവും പരിഹരിച്ച് അനുരഞ്ജനത്തിലേക്കും സ്‌നേഹകൂട്ടായ്മയിലേക്കുമുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ് മാനസാന്തരം. ആന്തരികമായ ജീവിതനവീകരണമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടïത്. മനസ്സാണ് മാറേണ്ടïത്. ദൈവസ്‌നേഹത്തിനും സഹോദരസ്‌നേഹത്തിനും ചേരാത്ത ചിന്തകള്‍, താല്പര്യങ്ങള്‍, വാക്കുകള്‍, പ്രവൃത്തികള്‍, ബന്ധങ്ങള്‍, പെരുമാറ്റങ്ങള്‍, കാഴ്ചചകള്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍,പ്രേരണകള്‍, പ്രലോഭനങ്ങള്‍, ദുര്‍മാതൃകകള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍നിന്നെല്ലാം വിമുക്തരായി ജീവിതം മുഴുവന്‍ ദൈവോന്മുഖമായി മാറുന്നതാണ് മാനസാന്തരം. മനസ്സും ശരീരവും വികാരവിചാരങ്ങളുംനിയന്ത്രണവിധേയമാക്കണം. അസൂയ, അഹങ്കാരം വ്യര്‍ത്ഥാഭിമാനം, സ്വാര്‍ത്ഥത ഇവയില്‍നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ക്ഷമയും ശാന്തതയും സഹനശീലവും പരിശീലിക്കണം. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും മിതത്വം പാലിക്കണം. ഭോജനപ്രിയം, ധൂര്‍ത്ത്, ആഡംബരഭ്രമം ഇവയൊക്കെ വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ നോമ്പും ഉപവാസവും സഹായിക്കും. പ്രാര്‍ത്ഥനയും ഉപവാസവും വഴിയല്ലാതെ തിന്മയെ ദൂരെയകറ്റാന്‍ സാധിക്കയില്ലെന്ന്  ഈശോതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടïല്ലോ. ദൈവികശക്തികൊണ്ടേï പൈശാചികശക്തിയെ കീഴടക്കാന്‍ സാധിക്കൂ. സാത്താനെ പൂര്‍ണ്ണമായും കീഴടക്കി വിജയം വരിച്ച ഈശോയില്‍ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കു തിന്മയുടെമേല്‍ വിജയം വരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ദൈവാശ്രയമാണ് വിശ്വാസം. ദൈവത്തിന്റെ ആയുധങ്ങള്‍ ധരിക്കാന്‍ പൗലോസ്ശ്ലീഹാ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചയും ദൈവവചനമാകുന്ന വാളും നീതിയുടെ കവചവും ക്ഷമയുടെ പടത്തൊപ്പിയും സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് ഒരുക്കമാകുന്ന കാലുറയും ധരിച്ച് സത്യംകൊïണ്ട് അരമുറുക്കി സാത്താന്റെ എല്ലാ കൂരമ്പുകള്‍ക്കുമെതിരേ ആത്മീയയുദ്ധം ചെയ്യാന്‍ പൗലോസ്ശ്ലീഹാ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഈശോയുടെ മരുഭൂമിയിലെ ഉപവാസ പ്രാര്‍ത്ഥനയെ അനുകരിച്ച് നടത്തുന്ന തീവ്രമായ ആത്മീയയുദ്ധത്തിന്റെ സുപ്രധാന കാലഘട്ടമാണ് വലിയനോമ്പുകാലം.

7. നോമ്പുകാലം യഥാര്‍ത്ഥമായ മാനസാന്തരത്തിന്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെയും അവസരമാക്കാന്‍ നമ്മള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടï ചില കാര്യങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. അതിനായിട്ടാണല്ലോ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്കയച്ചത്. ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങളും പ്രവൃര്‍ത്തികളും പീഡാസഹനവും മരണവും ഉയിര്‍പ്പും എല്ലാം ഈ ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടïിയായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കല്പനകള്‍ പാലിച്ചുകൊïണ്ട് നമ്മള്‍ സഹകരിച്ചെങ്കില്‍ മാത്രമേ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടïിയുള്ള ഈശോയുടെ രക്ഷാകരബലിയുടെ ഫലം നമുക്കു ലഭിക്കുകയുള്ളു.

ഒന്നാമതായി ദൈവവുമായി നമ്മള്‍ അനുരഞ്ജനപ്പെടണം. വിശ്വാസത്തിലും സ്‌നേഹത്തിലും പ്രത്യാശയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമായിരിക്കണം നമ്മുടേത്. വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഘോഷമായ സഭയുടെ ആരാധനാക്രമത്തില്‍ നമ്മള്‍ സജീവമായും ശരിയായ ഒരുക്കത്തോടെയും പങ്കുചേരണം. വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആരാധനാജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം. ഞായറാഴ്ചകളിലെ കുര്‍ബാന മുടക്കരുത്. മറ്റു കൂദാശകള്‍ ഓരോരുത്തരുടേയും ദൈവിളിക്കനുസരിച്ച് യഥായോഗ്യം സ്വീകരിക്കണം. ദൈവവും സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ തകര്‍ക്കുന്ന പാപാവസ്ഥയില്‍നിന്ന് മോചനം നല്‍കുകയുംപാപത്തില്‍ വീഴാതിരിക്കാന്‍ ശക്തി പകരുകയും ചെയ്യുന്ന അനുരഞ്ജന കൂദാശ കൂടെകൂടെ സ്വീകരിച്ചുകൊïണ്ട് പാപരഹിതമായ ജീവിതംനയിക്കണം. ധൂര്‍ത്തപുത്രന്റെയും ചുങ്കക്കാരന്റെയും സക്കേവൂസിന്റെയും സമറായ സ്ത്രീയുടെയുമൊക്കെ മാനസാന്തരവും ജീവിതനവീകരണവും  നമുക്കു മാതൃകകളാണ്. പാപബോധവും ഏറ്റുപറച്ചിലും പരിഹാരസന്നദ്ധതയും മേലില്‍ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും ഉണ്ടïാകണം. അനുരഞ്ജനകൂദാശയക്ക് ആളുകളെ നന്നായി ഒരുക്കാന്‍ വൈദികര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. രോഗികളായിരിക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകം  ശ്രദ്ധിക്കുകയും കര്‍ത്താവിന്റെ കരുണയും സ്‌നേഹവും അവര്‍ക്കുപകര്‍ന്നുകൊടുക്കുകയും വേണം. പാപമോചനം നല്‍കാന്‍ കര്‍ത്താവു സഭയ്ക്കു നല്‍കിയ അധികാരം  വൈദികരിലൂടെയാണ് പ്രാവര്‍ത്തികമാകുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വൈദികര്‍ വിശ്വസ്തത പുലര്‍ത്തുകയും ജാഗ്രതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും വേണം. സഭയോട് ചേര്‍ന്ന്പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനാണ് വിശ്വാസികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേïണ്ടത്. അതിനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ആരാധനാവത്സരം. ഇതര ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങളും സ്വകാര്യപ്രാര്‍ത്ഥനകളും സഭയുടെ ആരാധനക്രമത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിനു ചേര്‍ന്നതും അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. കുടുംബപ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്ക് വീഴ്ച വരുത്തരുത്. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഒന്നുചേര്‍ന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നിശ്ചിത സമയത്ത് കുടുംബപ്രാര്‍ത്ഥന ചൊല്ലണം.

8. പ്രാര്‍ത്ഥന, ഉപവാസം, ദാനധര്‍മ്മം എന്നിവയ്ക്ക് നോമ്പുകാലത്ത് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കണം. മത്സ്യമാംസാദികള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചും ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ വര്‍ജ്ജിച്ചും വിരുന്നുകളും സല്ക്കാരങ്ങളുംനിയന്ത്രിച്ചും ആഘോഷങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയും നോമ്പിന്റെ ചൈതന്യംപരമാവധി പുലര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കണം. ചെലവു ചുരുക്കിയും ത്യാഗം ചെയ്തും ദരിദ്രരെയും സഹായം അര്‍ഹിക്കുന്നവരെയും സഹായിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണം. ദാനധര്‍മ്മം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നോര്‍ക്കണം.

പാപത്തിലേക്കും അശുദ്ധതാല്പര്യങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണം. കണ്ണിനും നാവിനും ചെവിക്കും നിയന്ത്രണം വേണം. പാപഹേതുവാകാവുന്ന കാഴ്ചകളും വിനോദങ്ങളും മാധ്യമഉപയോഗങ്ങളും വര്‍ജ്ജിക്കണം. പ്രലോഭന കാരണമാകാവുന്ന വസ്ത്രധാരണരീതികളും സംസാരങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം. മറ്ററുള്ളവര്‍ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്കു ഉതപ്പുണ്ടïാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനിടയാകരുത്. ദുര്‍മാതൃക വലിയ തെറ്റായിട്ടാണ് ഈശോ ചൂണ്ടïിക്കാണിച്ചത്. ദൈവാലയത്തിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ ഉചിതവും മാന്യവുമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം. ചുരുക്കത്തില്‍ മനുഷ്യമഹത്വത്തിനും വിശുദ്ധിക്കും ചേരാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ ഒഴിവാക്കണം.

9. അരോടെങ്കിലും വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ പ്രതികാരചിന്തയോഉണ്ടെïങ്കില്‍ മനസ്സില്‍നിന്ന് അവ മാറ്റിക്കളയണം. ക്ഷമിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണം. ഈശോ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മോട് തെറ്റു ചെയ്തവരോട് ക്ഷമിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണം. എങ്കിലേ ദൈവം നമ്മോടും ക്ഷമിക്കുകയുള്ളു. 'എന്നോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ അപ്പോള്‍ ഞാനും ക്ഷമിക്കാം' എന്ന വാശി ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നോട് ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാന്‍ ക്ഷമിക്കും എന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ മനോഭാവം. ദൈവം മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്ത് അവനോടു ക്ഷമിച്ച സംഭവമാണ് ഈശോയുടെപീഢാസഹനവും മരണവും. അതാണ് നമ്മള്‍ മാതൃകയാക്കേണ്ടïത്.

ഇപ്രകാരമെല്ലാം ജീവിതത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തി മനസ്സിനെ  ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തെയും സഹോദരങ്ങളെയും സ്‌നേഹിച്ച് നോമ്പാചരണം ഫലപ്രദമാക്കാന്‍ നമുക്ക് ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കാം. അതിന് നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹായുടെ കൃപ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയുംമേല്‍ ഉïണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം,

 

ആര്‍ച്ചുബിഷപ് ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം

ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതാ മെത്രാപ്പോലീത്ത